تحقیق بررسی دشواریهای رفتاری کودکان


خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان ۲ مقدمه: ۳ تربیت چیست: ۳ ضرورت و اهمیت تربیت: ۴ عاملان تربیت: ۴ معنی و مفهوم ناسازگاری: ۶ علل و انگیزه‌های ناسازگاری: ۷ مسأله سازگاری و ناسازگاری: ۱۲ وجود کجروی نشانه چیست؟ ۱۳ سنین مورد بحث: ۱۴ نوع لغزشهای و انحرافات: ۱۴ حالات و رفتار کودکان بیقرار: ۱۵ بیقراری درچه کسانی: ۱۶ بیقراری و شرایط مختلف: ۱۶ فهرست منابع: ۲۵                         موضوع: خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان                               مقدمه: دریافت تربیت حقی است برای فرزندان، و طبعا جهت ما تکلیفی سنگین بهمراه دارد. آنها نیاز دارند که ساخته شوند و بعمل آیند، فردی مفید بحال خود و جامعه و پیرو مکتب اندیشیده‌ای باشند و بدیهی است که وصول بچنین مقصدی بدون یاری پدر مادر امکان‌پذیر نیست و آنها برآورده شدن این خواسته و رفع این نیاز را از پدر و مادر خود طلبکارند. بعنوان اینکه ما پدر یا مادریم تربی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *