تحقیق درباره مدیریت کیفیت فراگیر


قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۲۶ بخشی از متن مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است. با توجه به نتایج این تحقیقات شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی شرکتها گاهی مهم ضروری در ارزیابی توان رقابتی آنان در صحنه رقابت اقتصادی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین نقاط ضعف و قوت و ارتباط آن با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر می باشد. با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکتها و توجه سازمانها به کیفیت، تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ سازمانی و همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم و توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر صورت گرفته است.               عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول: کلیات و طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن مقدمه بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر ۱-۱-۲ مفهوم کیفیت ۲-۱-۲ ابعاد  کیفیت در بخش خصوصی ۳-۱-۲ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *