دانلود تحقیق طراحی و ساخت خودرو برقی


تعداد صفحات : ۳۹۵ صفحه فهرست مطالبعنوان صفحه بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی مقدمه ۲ فصل اول: خصوصیات خودرو برقی ۱-۱ تعریف خودرو برقی ۳ ۱-۲ تاریخچه تولید خودرو برقی ۴ ۱-۳ انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن ۶ ۱-۳-۱ موتورهای الکتریکی جریان مستقیم ۷۱-۳-۲ موتورهای الکتریکی جریان متناوب ۸ ۱-۴ باتری های قابل استفاده در خودروی برقی ۱۰ ۱-۵ سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه ۱۵۱-۵-۱ خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc 171-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac 191-5-3 خودروهای دو منظوره ۲۱ ۱-۶ مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری ۲۴ فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز ۲-۱ تأثیر وزن در خودروی برقی ۲۵ ۲-۱-۱ تأثیر وزن بر شتاب ۲۶ ۲-۱-۲ تأثیر وزن در شیب ها ۲۶ ۲-۱-۳ تأثیر وزن بر سرعت ۲۷ ۲-۱-۴ تأثیر وزن بر مسافت طی شده ۲۷ ۲-۱-۵ توزیع وزن ۲۷ ۲-۲ نیروی مقاومت هوا ۲۸ ۲-۳رانندگی در جاده ۳۱ ۲-۳-۱ توجه به تایر های خودرو ۳۲۲-۳-۲ محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو ۳۴۲-۴ تجهیزات انتقال قدرت ۳۴ ۲-۴-۱ سیستم های انتقال قدرت ۳۵ ۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتریکی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *