دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت-۴۷ اسلاید


                نگرش پنجگانه برای توضیح مفهوم کیفیت در ارتباط با یک فرآورده یا یک خدمت نگرش غیر محسوس (دیدگاه فلسفی – آرمانی) نگرش محصول گرا نگرش مشتری گرا نگرش فرآیند گرا نگرش مبتنی بر قیمت و نتیجه     نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل کمیته فنی۱۷۶ به منظور درک بهتر نیازهای استاندارد از صاحب نظران ومشتریان به شرح زیر می باشد •استانداردهای تجدیدنظر شده باید سازگاری بیشتری با سری های ISO 14000 استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی داشته باشند. •استانداردهای تجدیدنظر شده باید دارای یک ساختار عملی براساس یک مدل فرآیندی باشند. •باید تمهیداتی برای تعدیل نیازهای ISO 9001 با هدف حذف نیازمندیهایی که برای یک سازمان کاربرد ندارد اتخاذ گردد. •نیازمندیهای ISO 9001 باید شامل اثبات بهسازی مستمر و پیشگیری از وقوع عدم انطباق باشند. •ISO 9001 باید نمایانگر اثربخشی باشد. •استانداردهای بازنگری شده، باید برای استفاده،ساده،برای درک آسان و با زبان و واژه های واضحی تدوین شده باشد. •استانداردهای بازنگری شده …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *