دانلود پاورپوینت استانداردسازی در آموزش ضمن خدمت


شایستگی‌های کارشناسان نیروی انسانی: ۱- با استانداردهای آموزش آشنایی داشته باشد و بتواند حداقل یکی ازآن‌هارا بکار بندد ۲- به مدیریت کیفیت جامع مسلط باشد. ( یعنی ارتباط آموزش‌ را با سایر فرایندهای سازمان درک کند ) ۳- به مباحث و اصول یاددهی و یادگیری و Training مسلط باشد. ۴- مفاهیم و تکنیک‌های آمار و روش تحقیق را در حد Advanced بداند. تعریف استاندارد: استاندارد مجموعه قواعدی است که برای تولید محصولی معین تدوین و توسط سازمان شناخته‌شده‌ای مورد تصویب قرار می‌گیرد. هدف استاندارد ساده‌سازی امور و کسب نتایج بهینه است. استاندارد باید بر اساس تجربیات و قواعد علمی و منطقی تدوین شده باشد. فواید استاندارد: ۱- ارائه روشهای صحیح محاسبات تخصصی ۲- تبیین قواعد و مشخصات و ویژگیهای محصول ۳- یکنواختی وهماهنگ سازی بین واحدها مختلف تولید ۴- گردش صحیح اطلاعات و جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان ۵- کاهش قابل توجه هزینه‌ها ۶- امکان توسعه قابل توجه تولید از نظر کمی و کیفی اصول استاندارد: ۱- استاندارد باید مبتنی بر یک توافق جمعی باشد. ۲- استاندارد باید موجب …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *