دانلود پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل کارایی شبکه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی کارایی- ۵۸ اسلاید


                  üهزینه های هنگفت مالی، انسانی و زمانی تولید و توسعه یک سیستم نرم افزاری بزرگ   üکیفیت  نرم‌افزار تا حدود زیادی توسط مشخصه‌های کارایی مثل زمان پاسخ، توان عملیاتی، و بهره‌وری منابع تعیین می‌شود   üشناسایی زود هنگام مشکلات کارایی در سطح معماری نرم‌افزار ×افزایش هزینه تغییر طراحی با جلو رفتن در فرایند تولید × üتأیید اعتبار انتخابهای طراحی  یا  مقایسه طراحی های مختلف از دیدگاه کارایی ü   دو پرسش در اینجا مطرح است: –چگونه کارایی را در فرایند تولید نرم‌افزار ارزیابی کنیم؟ –کی کارایی باید ارزیابی شود؟   üشبکه‌های صف؛ Queuing Networks Model (QNM)  با مشخصه‌های زیر: ×مراکز سرویس: زمان سرویس، فضای بافر به همراه زمانبندی صف، تعداد سرورها ×مشتریان: تعداد در مدلهای بسته، فرایند ورود برای مدلهای باز، تقاضای سرویس به هر مرکز سرویس، و انواع آنها ×توپولوژی شبکه: چگونگی اتصا …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *