فنون تصویربرداری


قرمت ورد ۵۵ صفحه     فنون تصویربرداری                       فهرست   عنوانصفحه مقدمه …………………………………… تصویر چیست………………………………. ۱ فیلم خام ………………………………… ۲ ساخت ……………………………………. ۳ سرعت ……………………………………. ۴ نگاتیو در برابر ریورسال …………………… ۸ نگهداری و حفاظت فیلم خام ………………….. ۹ گرما ……………………………………. ۱۰ رطوبت …………………………………… ۱۰ گازهای مضر ………………………………. ۱۰ تشعشع …………………………………… ۱۰ فیلم برداری برای تلویزیون …………………. ۱۱ کنتراست …………………………………. ۱۱ وضوح ……………………………………. ۱۲ سرعت دوربین ترکیب تصویری و حرکت دوربین ……… ۱۲ فیلمبرداری در طبیعت و فیلمبرداری هو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *