مجموعه ۵ جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary


مجموعه ۵ جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary ناشر مجموعه : Penguin English           مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:   Penguin – Test Your Vocabulary 1 Elementary Penguin – Test Your Vocabulary 2 Pre-Intermediate Penguin – Test Your Vocabulary 3 Intermediate Penguin – Test Your Vocabulary 4 Upper-Intermediate Penguin – Test Your Vocabulary 5 Advanced   فایل های PDF کتاب ها به زبان انگلیسی است. فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *