مسلک حجّت بالغه


این مقاله از یک مسلک فقهی و اصولی جدیدی بحث می کند که روش فتوایی و مبنایی علامه صادقی تهرانی ره می باشد. با این مسلک که مبنای تصوّری و تصدیقی ایشان می باشد، ۱۱ فرع فقهی و اصولی ثابت می شود، مانند کفایت قرآن، انفتاح باب علم و حجیّت ظواهر کتاب و …. با ثابت شدن این مسلک، دیگر نیازی به رجوع عملی نسبت به مسالک مشهور فقهی و اصولی وجود ندارد. این مقاله عربی بوده و مقدمه فهم آن، خواندن مقاله «درایه القرآن» می باشد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *