مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب


مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (۲۰۱۰) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس (۱۴ سؤال)، خودتنظیمی (۱۶ سؤال)، قدرت خوش‌بینی (۱۴ سؤال)، حل مسئله (۱۵ سؤال)، ساختار اعتقادی (۱۶ سؤال)، حمایت/سلامت خانواده (۲۳ سؤال)، روابط حمایتی با همسالان (۱۸ سؤال)، عملکرد تحصیلی حمایت شده (۱۴ سؤال)، مشارکت فعال در جامعه (۱۵ سؤال) و حمایت/امنیت در محله (۱۵ سؤال) را می‌سنجد. برای نمره‌گذاری از مقیاس لیکرت (۰ تا ۶) استفاده شده است. به پاسخ اصلاً نمره «0»، خیلی کم «1»، کم «2»، متوسط «3»، زیاد «4»، خیلی زیاد «5» و کاملاً «6» تعلق می‌گیرد. روایی پرسشنامه از روش روایی‌ محتوایی، روایی همگرا درونی یا همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس و روایی افتراقی درونی یا همبستگی بین خرده مقیاس‌ها برآورد شده است. برای بررسی روایی محتوایی از ۹ متخصص خواسته شده است که میزان تناسب سؤال‌ها را با هدف&zwnj …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *