پاورپوینت آماده: بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : ۸۷ اسلاید عناوین بخشهای مختلف پروژهبخش اول : نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجردبخش دوم : بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجردو وضعیت اجتماعی آنبخش سوم : میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجردبخش چهارم : معرفی بنا بخش پنجم : مرمتبخش ششم : نقشه ها بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد مسجد جامع بروجرد بخش اول : نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجردجغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی اجتماعی( ۱ ـ ۱ ) موقعیت عمومی استان لرستان( ۱ ـ ۲ ) موقعیت شهرستان بروجرد ( ۱ ـ ۳ ) جغرافیای تار یخی استان و وجه تسمیه بروجردوبانیان آن ( ۱ ـ ۴) وضعیت اقتصادی ( ۱ ـ ۵)اندیشمندان بروجرد مسجد جامع بروجرد جغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی( ۱ ـ ۱ ) موقعیت عمومی استان لرستاناستان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال ۷۴/۱ درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر ۲/۲۸۸۰۳ کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان ، ازغرب به استان ایلام ، ازجنو …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *