پاورپوینت آماده; معبد پارتنون ۳۳ اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : ۳۳ اسلاید به نام خداموضوع تحقیق :معبد پارتنوناستاد راهنما :استاد امیدواریگردآورندگان :دریا غفارینگین خانزاده پلان و نما ← پارتنون ۲- تاریخچه بنا : پارتنون- تاریخچه تمدن وابسته به بنا :معبد پارتنون در قرن ۵ قبل از میلاد توسط ← مردم آتن ساخته شد.به جای معبد قدیمی آتن جایگزین شده ← که پارتنون قدیمی خوانده می شود. در حمله ی پارسیان در ۴۸۰ قبل از میلاد تخریب شد.در قرن ۶ بعد از میلاد : ← تبدیل به کلیسا بعد از پیروزی عثمانی ها در ۱۴۶۰ ← تبدیل به مسجدتوسط شاه ( هخامنشی ) ← نابود شده است. ۲- قدمت بنا : پارتنوندر قرن ۵ قبل از میلاد ساخته شد و در قرن ۶ به کلیسا تبدیل شد و در ۱۴۶۰ تبدیل به مسجد شد.* معبد جدید ← در سال ۴۴۷ پیش از میلاد آغاز و تا سال ۴۳۲ پیش از میلاد به درازا کشید.* ۳۰۰۰ ساله است. ۲- زمان ساخت بنا : پارتنونقرن ۵ پیش از میلاد ( ۵ ق.م ) ۲- مدت زمان ساخت بنا : پارتنون۱۵ سال ۳- معمار یا سازندگان بنا : پارتنونمعماران آن ایکتینوس و کالیکراتس بودند و پیکره های تزئینی بنا ← ب …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *