پاورپوینت بینش مشتری(تکنیکهای طراحی مدل کسب وکار)


پاورپوینت بینش مشتری(تکنیکهای طراحی مدل کسب وکار)   14اسلاید دواسلاید به زبان انگلیسی   بینش مشتری – وچند مثال:   ¡اپل دریافته بودکه ÷مشتریان علاقه چندانی به دستگاههای پخش دیجیتال ندارند ÷مشتریان به دنبال روشهای ساده تری هستند ÷روش اپل درزمانی که دانلودرایگان رواج یافته بودکشف شد ¡تلنور ÷نحوه به اشتراک گذاری تصاویرتوسط مدیران شرکت تلنوربزرگترین اپراتورجهان به همین نحوه بهبودیافت ¡بازدیدهای میدانی کاری است که بسیاری ازشرکتها دردستورکارقرارداده انداما این مسئله تنها شامل پرسش ازآنها نیست ورابطه ای عمیق تررا مورداشاره قرارمیدهد ÷هنری فورد: اگرازمشتریان پرسیده بودم چه میخواهند،میگفتندتنها یک اسب تندروتر ¡دراجرای این تکنیک تنها بربازارفعلی وگاوهای شیرده متمرکزنشوید ÷سبدمحصول راکامل کنید ¡به سراغ نیازهای برآورده نشده بروید ÷زیپ کاربا صنعت اتومبیل چه کرد؟ مشتری را ازمالکیت اتومبیل دریک کلان شهرنجات داد ¡کلیه مواردفوق براساس تهیه یک نقشه شناخت ازمشتری امکان پذیراست ¡ …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *