پاورپوینت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی


  پاورپوینت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبیمارستانی   38اسلایدهمراه باتصاویر   فهرست: مقدمه -فصل اول وضیعت تخت های بیمارستانی درایران ومقایسه باسایر کشورها – فصل دوم نسبت تعداد بیماربه پزشک درکشورهای جهان – فصل سوم تعداد تخت موجود و مورد نیاز براساس جمعیت کشور – فصل چهارم میانگین عمربیمارستان های کشور   – فصل پنجم عمرمفید بیمارستانها -فصل ششم هزینه ساخت ونگهداری -فصل هفتم علت فرسودگی بیمارستانهای درایران درمقایسه باسایر کشورها -فصل هشتم مدیریت نگهداشت بیمارستانها   …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *