پاورپوینت روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلو باکتر


   پاورپوینت روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلو باکتر   28اسلایدهمراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی   جستجوی کمپیلوباکتر شامل مراحل زیر میباشد.  غنی سازی در محیط کشت مایع انتخابی بولتون براث ۴-۶  ساعت گرمخانه گذاری در شرایط میکروآئروفیلیک در دمای   37درجه سانتیگراد و سپس ۴±44 ساعت در دمای ۴۱/۵درجه سانتیگراد   جدا سازی و انتخاب برای آزمون تاییدی         (  modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar   mCCD ) چارکل سفوپرازون دزوکسی کولات اصلاح شده – اسکیرو آگار، کارمالی آگار و پرستون آگار                دردمای ۴۲ درجه سانتیگراد در  شرایط میکروآئروفیلیک  به مدت ۴۸ساعت Campylobacter selective agar base ( skirrow ) خون گوسفند دفیبرینه سترون – -Campylobacter selective supplement     …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *