پاورپوینت مدل های معماری نرم افزار


دانلود پاورپوینت مدل های معماری نرم افزار PowerPoint قابل ویرایش  59 صفحه اسلاید ۱ : فهرست مطالب ►طراحی معماری ►معماری نرم افزار ►مدل های معماری ►مرور مطالب ►منابع اسلاید ۲ : طراحی معماری ►یک فرآیند چند مرحله ای ►توصیف Freeman ►این طراحی نشان دهنده : ساختار داده ها و مولفه های برنامهشیوه معماری نهایی سیستماسلاید ۳ : طراحی معماری ►مراحل طراحی معماری طراحی دادهارائه الگوی معماری►محصول کاری یک طرح معماری شامل : معماری دادهمعماری برنامهخصوصیات مولفه هاروابط مولفه هااسلاید ۴ : معماری نرم افزار ►نگرش (Garlan & Shaw) ►مقایسه معماری ساختمان و نرم افزار معماری ساختمانمعماری نرم افزار►دلایل اهمیت وجود معماری نرم افزار از دیدگاه Bass اسلاید ۵ : مختصری از طراحی داده ►مدلی از داده یا اطلاعات است ►شامل دیدگاه مشتری یا کاربر از داده است ►اشیاء داده را به ساختمان داده هایی در سطح مولفه ترجمه می کند. ►طراحی داده در سطح مولفه نمایش ساختمان داده ای که با یک یا چند مولفه ارتباط مستقیم دارداسلاید ۶ : مدل های معماری نرم افزار ►نمایشی برای تبیین، طرح معماری نرم افزار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *