پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران – ۱۵ اسلاید


پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران پاورپوینت نایاب تحلیل صنعت خودروی ایران دوره ۱۳۴۱-۱۲۷۹عرضه حدود ۱۳۰هزار دستگاه خودرو از محل واردات این دوره نسبتا طولانی تحت عنوان دوره پیش ازنوزایی صنعت خودرو از سال ۴۲ تا سال ۵۶ دوره پانزده ساله تحت عنوان دوران زایش ونوزادی صنعت خودروی ایران مشخصه بارزآن قوت گرفتن تولید داخلی خودرو با تاکید برمونتاژداخلی جهت مصرف بازارداخلی سالهای ۵۷ تا۶۷ دوره دهساله فترت ناخواسته صنعت خودروی ایران مشخصه بارز کاهش تولید,افزایش قیمت علیرغم استمرار واردات خودرو سالهای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی,اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۲-۱۳۶۸) دوره پنجساله فرصت طلایی ازدست رفته صنعت خودروی ایران مشخصه بارز نوسان تولید,نوسان قیمت علیرغم استمرار واردات     دهه منتهی به ۱۳۸۲ – نوزایی (تولدمجدد) صنعت خودروی ایران تاکید براستراتژی جایگزینی واردات ایجاد شرکتهای طراحی ومهندسی نظیر ساپکو و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *