پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران n شاخه ‌ های اصلی بحث: .۱ تعریف خصوصی ‌ سازی .۲ قانون اساسی و خصوصی ‌ سازی .۳ اهداف خصوصی ‌ سازی .۴ تجارب سایر کشورها .۵ خصوصی ‌ سازی در ورزش .۶ صنعت ورزش در جهان   .A بیس ‌ لی( Beesly-1991 )= وسیله ‌ ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است. .B شوارتز( Schwartz-1992 )= خصوصی ‌ سازی به معنی بوجودآوردن نظام اقتصادی جدید براساس بازار و در نتیجه، دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می ‌ باشد. .C بس( Bos-1994 )= خصوصی ‌ سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه ‌ داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می ‌ کند.   D . تامپسون( Thampson-2000 )= واژه خصوصی ‌ سازی روشهای متعدد و مختلفی برا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *