پاورپوینت پروژه درس سازمان و قوانین آموزش و پرورش


– در این قانون، وظایف و اختیارات شوراها به تفصیل بحث شده است. مطالعه اسناد به این قانون و عملکرد آن حاکى است که این شوراها در مدت تشکیل خود نتوانسته است جز تسهیلات مالى و اجرائی، تحولى در نظام ادارى و نظام آموزشى هر منطقه پدید آورد و از مشارکت واقعى مردم سود جوید. به‌ویژه آنکه وظایف شورا عمدتاً محدود به امور اجرائى و مالى بوده و تصمیم‌گیرى در امور اساسى آموزش و پرورش در حیطه  اختیارات تشکیلات مرکزى باقى مانده است. با وجود تأکیدهاى مکرر براى مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش کشور و لزوم رعایت مقتضیات مناطق مختلف در برنامه‌ریزى آموزشى – در قوانین مختلف از جمله قانون اساسى معارف تا سال ۱۳۴۸ – وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اقدام زیادى به‌عمل نیاورده است. …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *