پکیج منابع آموزشی تافل


منابعی که در این پکیج قرار داده شده است به قرار زیر می باشد  Barron’s How to prepare for TOEFL essay  Answer to all TOEFL essay questions ETS  ۱۷۰۰ Vocabulary List of Michael Buckhoff’s TOEFL iBT  Speaking & Writing Strategies for the TOEFL iBT  Barron’s 1100 Words You need to know  Peterson’s Master TOEFL Reading Skills  Peterson’s Master TOEFL Writing Skills  ۹۶۳ TOEFL Essay Sample  Cambridge Preparation to the TOEFL iBT Test  Thomson Complete Guide to the TOEFL iBT Test (Bruce Rogers)  Delta’s Practice Book with SIX Complete Practice Test  ETS The Official Guide To the TOEFL iBT Test 4th Edition  MAGOOSH VIDEO LESSONS  ( Reading – Listening – Writing – Speaking )  این مجموعه شامل فایل های ویدویی سایت مگوش نیز می باشد.  همچنین برای دریافت برنامه مطالعاتی تافل در همین سایت می توانید بطور رایگان برنامه مناسب با زمان بندی خود را دانلود کنید و …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *