اصول مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی آن

برای توضیحات بیشتر و دانلود فایل لینک زیررا کلیک کنید

توضیحات و دانلود – LIMAN_SAQEB

برچسب ها :
شرکتهای موفق در این زمینه به منافعی نظیر بهبود کیفیت و بهرهوری, کاهش زمان ایده تا تولید, سود بیشتر, زمان پاسخگویی سریعتر و بهبود در ارائه خدمات دست یافتهاند,