پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید پاورپوینت با عنوان ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده – ۳۰ اسلاید  گام نوزدهم: بحران همسان –از مهمترین نقاط تمرکز بر بحران، «همسان سازی» بحران است بسیاری از کشورهای پیشرفته امروز رویه ای را اتحاذ کرده اند که بر اساس آن بحران موجود در صنعت خویش را با بحران صنایع مشابه مقایسه می نماید. –در سال ۱۹۹۸ اعتصابی در کارخانه جنرال موتورز آمریکا در زمینه حذف ۵۰۰۰ هزار واحد شغلی صورت گرفت. رهبران جنرال موتورز علاوه بر تشکیل کمی …

اجتماع امر و نهی


یادداشت عربی اجتماع امر و نهی، یادداشتی علمی و اصولی به شکل شرح مزجی بر متن کتاب اصول استنباط علامه صادقی تهرانی ره می باشد. این یادداشت تمام جوانب اجتماع امر و نهی را با توجه به آیات وحیانی و نیز بررسی چند روایت، و نقل قول چند فقیه برجسته به طور دقیق بررسی می نماید. از مزایای این یادداشت، رسیدن به چند اصل و فرع فقهی برای استنباط اصولی و فقهی می باشد؛ همچنین با واکاوی دقیق این یادداشت، تمام مسأله اجتماع امر و نهی حل شده و دیگری نیازی به پیگیری مفهومی و حکمی آن در جای دیگر نمی باشد. بله، از جهت مصادیق می توان به موارد دیگر و مستحدثه رجوع نمود. این یادداشت دارای ۴ صفحه می باشد و فرمتش به شکل pdf است. …

پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو – ۲۵ اسلاید


پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید پاورپوینت با عنوان شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو  – 25 اسلاید تولیدات این شرکت با نام های گلرنگmerit, cloritex, homplus, saftlan,ave در بازار ایران و نزد مصرف کنندگان ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و در عین حال به بازار سایر کشورهای جهان نیز راه یافته است. از تولیدات سال های اولیه تاسیس می توان از مایع ظرفشویی ، مایع سفید کننده ، نرم کننده حوله و لباس ، شیشه شوی ، جرم گیر ، شامپو فرش و موکت نام برد که در سال های بعد با تلاش و کوشش مضاعف انواع شامپو ، مایع دستشویی، خمیر دندان و نرم کننده موی سر در رنگ ها و بسته بندی های متنوع اضافه شده است. شرکت پاکشو کیفیت را معادل رضایتمندی مصرف کننده تعری …

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید


پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید تعادل ، وضعیت ایده آل این جامعه به حساب می آمد و رقابت تنها راه رسیدن به آن بود.   •سیستم تولید ، مصرف ، مبادله و حکومتشان به عنوان «دموکراسی لیبرال اقتصادی» شناخته میشود. • •براساس نظریۀ میلتون فرید من ، هرکس در نقش خاص خود ، چه در تولید و چه در مصرف باید منطقی رفتار کند تا به بازارها در جهت رسیدن به تعادل کمک کند. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسلاید است؛ برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری – ۱۰۱ اسل …

پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید


پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت در زمینه مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به انان مداخلات بین فردی – ۳۵ اسلاید مقدمه: یکی از مهمترین عوامل در تغیرات وسیع سازمانی  فرد است در این خصوص برتری از ان سازمانهای است که حاضر به خطر کردن هستند و تصمیم گیری را به پایین ترین سطح سازمانی ممکن ارجاع میدهند. این الگوی جدید بر مبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا گشته است. سازمانها به گونه ای طراحی شده اندکه از انرژی و توانائی افراد …

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی -۹۰ اسلاید


پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید سرفصل های درس : • تعریف پروژه و چگونگی شکل گیری آن • انواع روشهای اجرا از نظر عوامل درگیر در اجرا • بررسی فعالیت های مدیریت طرح، مشاور و پیمانکار • بررسی عوامل درگیر در یک کارگاه ساختمانی و روابط بین آنها • نظام ارتباطی عوامل کارگاه • انواع پیمان • برنامه ریزی و کنترل پروژه • معرفی ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه • توضیحات روش مسیر بحرانی متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید است؛ بر …

پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت در زمینه حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه – ۲۰ اسلاید   از سال ۷۵ تا کنون باتوجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط کسب و کار و استراتژیهای سازمان، همچنین با توجه به نیاز ذینفعان، رویکرد اتخاذ شده (حصول اطمینان از مدیریت مناسب بر منابع گروه)، کماکان به قوت خود باقیمانده است، لیکن نحوه جاری سازی آن بصورت مستمر بهبود یافته است.           این رویکرد در قالب فرآیند ارزیابی عملکرد شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو قابلیت اجرایی داشته که به همین منظور آئین نامه و دستورالعمل های مرت …

بررسی تأثیر بازی های آموزشی بر رشد خلاقیت کودکان دوره پیش دبستانی منطقه ۷ شهر تهران

احمد وند، محمد علی( ۱۳۸۱). روانشناسی بازی، چاپ پنجم،تهران، انتشارات ابیژ. اخواست، آسیه (۱۳۸۸). بازی های آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره ۹۱، اسبورن،الکس.اس.(۱۳۷۱)پرورش استعداد همگانی ابداع وخلاقیت.(ترجمه حسن قاسم زاده).تهران:نیلوفر. (سال انتشاربه زبان اصلی ندارد). افروز،غلامعلی(۱۳۷۵)چکیده ای از روانشناسی تربیتی.تهران:انتشارات انجمن اولیاومربیان. اکبری، حکیمه، خلجی، حسن، شفیع زاده، محسن (۱۳۸۶).   تاثیر بازی های بومی و محلی بر رشد مهارت های جابه جایی پسران ۷ تا ۹ ساله، نشریه حرکت، شماره ۳۴، صص۴۵-۳۴ انگجی، لیلی، عسکری، عزیزه (۱۳۸۵). بازی و تأثیر آن بر رشد کودک، تهران، انتشارات طراحان ایماژ برگ،لورا.(۲۰۰۱).روانشناسی رشد.ترجمه یحیی سیدمحمدی.(۱۳۸۳).جلد۱،تهران:انتشارات ارسباران برن، اریک (۱۳۷۹). بازی های روانشناسی روابط انسانی، مترجم اسماعیل فصیح. چاپ پنجم. تهران. نشر پیکان بوندرانکو،(۱۳۷۷).نقش بازی در پرورش فکری کودکان، ترجمه مهری باباجان، چاپ پنجم، انتشارات دنیای نو، چاپ پنجم پدیدار م …

پاورپوینت کتاب انقلاب اسلامی ایران، تالیف جمعی از نویسندگان ویراست چهارم


پاورپوینت کتاب انقلاب اسلامی ایران، تالیف جمعی از نویسندگان ویراست چهارم   327اسلایدهمراه باتصویر   نظریه های مختلف درباره تداوم انقلاب ۱- بی فایده بودن انقلاب انقلاب ها فرزندان خود را می بلعند خطرناک و تروریستی بودن تفکر انقلابی ۲- ختم انقلاب انقلاب متعلق به دوره تغییر حکومت است و تفکر انقلابی نباید تداوم داشته باشد/لزوم پایان دادن به روش های انقلابی ، پس از پیروزی انقلاب ۳- ماندگاری انقلاب یک حرکت دفعی نیست، یک حرکت مستمر است / لزوم  ادامه  دادن به روش های انقلابی ، پس از پیروزی انقلاب       ساختارها: سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی هرم جامعه سیاسی  و   تحولات سیاسی اجتماعی در آن :   …

تحقیق آثار و فواید ذکر خدا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آثار و فواید ذکر خدا بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : آثار و فواید ذکر خدانفیسه فقیهى مقدس«ذکر الهى» چون نسیم فرحبخش، حیات معنوى را به انسان هدیه مى کند; قلب خسته و افسرده انسان با «یاد خدا» طراوت مى یابد و در کشاکش مشکلات و انبوه گرفتاریها به یاد معشوق است که اطمینان و آرامش را براى جانها به ارمغان مى آورد. انسانى که در هر لحظه به یاد خداوند و فقر و احتیاج خویش به ذات اقدس الهى و عقاب و ثواب باشد، در درون خویش راهى براى رشد و نمو رذائل اخلاقى و ارتکاب معاصى نخواهد گذاشت و همواره در صدد رشد و تعالى خویش مى باشد. بنابراین «ذکر و یاد خدا» از مهم ترین عوامل رسیدن به قرب الهى است که انسان را از جهان ماده به عالم معنا و معنویت مى رساند. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًا * وَسَبِّحُوهُ بُکْرَهً وَأَصِیلًا» (احزاب / ۴۱ – 42)اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید و او را در صبحگاه و شامگاه تسبیح کنید. مفهوم ذکر«ذکر» در لغت به معناى «یاد کردن&r …