نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری                 نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته: حسابداری کد درس: ۱۱۱۵۰۱۲-۱۲۱۴۱۶۶ تعداد نمونه سوالات : ۱۰ ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم ۹۷-۹۶ نیمسال اول ۹۷-۹۶ نیمسال دوم ۹۶-۹۵ نیمسال اول ۹۶-۹۵ نیمسال دوم ۹۵-۹۴ نیمسال اول […]

پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ اسلاید پاورپوینت درباره مفاهیم پایه اقتصاد – ۲۲ […]

پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ اسلاید پاورپوینت با عنوان مدیریت استرس – ۴۵ […]

پاورپوینت در حیطه داستانهای کوتاه آموزنده با عنوان آرام ولی مصمم – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت در حیطه داستانهای کوتاه آموزنده با عنوان آرام ولی مصمم – ۱۵ اسلاید پاورپوینت در حیطه داستانهای کوتاه آموزنده با عنوان آرام ولی مصمم – ۱۵ اسلاید پاورپوینت در حیطه داستانهای کوتاه آموزنده با عنوان آرام ولی مصمم – ۱۵ اسلاید پاورپوینت در حیطه داستانهای کوتاه آموزنده با عنوان آرام ولی مصمم – ۱۵ […]

حل و بررسی تست های تألیفی عربی کنکور ؛ رشته علوم انسانی ( نظام جدید ) – قسمت اول

حل و بررسی تست های تألیفی عربی کنکور ؛ رشته علوم انسانی ( نظام جدید ) – قسمت اول حل و بررسی ( تحلیل ) تست های تألیفی عربی کنکور     به همراه  بیان نکات مربوط به هر تست   مخصوص رشته علوم انسانی ؛ قسمت اول   مخصوص دانش آموزان نظام جدید متوسطه […]

پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشین‌های‌ اره‌ چوب‌ بری‌ – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشین‌های‌ اره‌ چوب‌ بری‌ – ۱۲ اسلاید پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشین‌های‌ اره‌ چوب‌ بری‌ – 12 اسلاید پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشین‌های‌ اره‌ چوب‌ بری‌ – 12 اسلاید پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشین‌های‌ اره‌ چوب‌ بری‌ – 12 اسلاید پاورپوینت مفید آیین‌نامه‌ […]

پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید

پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) – ۴۳ اسلاید […]

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ( ریاضیات پایه )

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ( ریاضیات پایه )                 نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ( ریاضیات پایه ) رشته: حسابداری کد درس: ۱۱۱۱۰۱۴ تعداد نمونه سوالات : ۹ ( با پاسخنامه تستی و تشریحی ) نیمسال ها: نیمسال دوم ۹۷-۹۶ نیمسال […]

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت )

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت )                 نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ( روش تحقیق در مدیریت ) رشته: حسابداری کد درس: ۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۰۰۶ تعداد نمونه سوالات : ۱۰ ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم ۹۷-۹۶ نیمسال اول ۹۷-۹۶ نیمسال […]

پاورپوینت روانشناسی عمومی

پاورپوینت روانشناسی عمومی پاورپوینت روانشناسی عمومی اثر اتکینسون و همکاران ،مترجم دکتر براهنی و همکاران در۳۴۰اسلاید در ۱۷فصل: فصل یک:ماهیت روانشناسی==>شامل خاستگاه های تاریخی روانشناسی-رویکرد ها- شیوه های پژوهشی در روانشناسی و…… فصل دوم:مبانی زیست شناختی روانشناسی==>شامل نورون ها-سازمان دستگاه عصبی -سازمان مغز-مخ-دستگاه عصبی خودمختار-دستگاه غده های درون ریز-تاثیر وراثت بر رفتار و…. فصل سوم:رشد […]