تحقیق در مورد سنگ گچ و گـچ

تحقیق در مورد سنگ گچ و گـچ گچ یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی در دنیا است . مصری ها ۱۵۰۰ سال قبل از گچ برای پوشاندن سطوح داخلی دیوارهای اهرام ثلاثه استفاده کرده اند. در سراسر دنیا بخصوص در ایران معادن فراوانی از سنگ گچ وجود دارد . گچ از پختن و آسیاب کردن […]

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از بازنمایی تا کلیشه                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۵ از بازنمایی تا کلیشه در درس قبل، از شما خواسته شد به […]

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصاویر بی طرف نیستند

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصاویر بی طرف نیستند                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۴ تصاویر بی طرف نیستند! پس از انجام دادن فعّالیت های درس سوم، […]

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در س ۳ پنجگانه سواد رسانه ای (۱) به طور کلی هر فرد برای […]

پاورپوینت درس دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پیام همبرگری                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۲ پیام همبرگری در درس گذشته با مفهوم و مصداق پیام و رسانه آشنا شدید. […]

پاورپوینت درس اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مسابقۀ رسانه ها با زمان                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   درس ۱ مسابقۀ رسانه ها با زمان بار دیگر به تصویر بالا نگاه، […]

پاورپوینت درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم کلیشۀ بدن                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۶ کلیشۀ بدن میلیاردها انسان روی کرۀ زمین زندگی می کنند که هریک از آنها […]

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۵ هر چیز که در جستن آنی، آنی در فصل […]

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س۱۴ مخاطب، بی مخاطب گستردگی رسانه ها و دامنۀ فعّالیت های رسانه ای در عصر […]

پاورپوینت درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب فعّال یا منفعل

پاورپوینت درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب فعّال یا منفعل                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: در س ۱۳ مخاطب فعّال یا منفعل! آیا مفهوم مخاطب با روند توسعۀ رسانه ها […]