افکت کاغذ رنگی ترنسپرنت


مشخصات فایل نام فایل :افکت کاغذ رنگی ترنسپرنت نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :PNG تعداد فایل:۱۰ سایز :۱۴۰۳*۲۰۴۸ – ۲۸۸۰*۵۱۲۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۸٫۶۲ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت کاغذ رنگی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت کاغذ رنگی و بوکه های رنگی


مشخصات فایل نام فایل :افکت کاغذ رنگی و بوکه های رنگی نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG تعداد فایل:۴۳ سایز : ۲۰۰۰*۳۰۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۲۴٫۲ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت کاغذ رنگی و بوکه های رنگی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت گل های نورانی


مشخصات فایل نام فایل :افکت گل های نورانی نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG تعداد فایل:۳۰ سایز :۳۶۴۸*۵۴۷۲ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۹٫۳۲ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت گل های نورانی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت بوکه های طلایی


مشخصات فایل نام فایل :افکت بوکه های طلایی نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG تعداد فایل:۶۰ سایز :۳۵۰۰*۵۰۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۱۵۱ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت بوکه های طلایی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت ترنسپرنت کاغذ رنگی


مشخصات فایل نام فایل :افکت ترنسپرنت کاغذ رنگی نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :PNG تعداد فایل:۱۰ سایز :۲۸۸۰*۵۱۲۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۲٫۵۱ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت ترنسپرنت کاغذ رنگی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت رنگین کمان


مشخصات فایل نام فایل :افکت رنگین کمان نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG،PNG تعداد فایل:۵۲ سایز : ۳۸۴۰*۵۷۶۰ – ۲۶۲۱*۴۰۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۱۶۶ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت رنگین کمان با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت کاغذ رنگی


مشخصات فایل نام فایل :افکت کاغذ رنگی نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG تعداد فایل:۵۰ سایز :۳۶۴۸*۵۴۷۲ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۳۳ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت کاغذ رنگی با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت ترنسپرنت بال پری


مشخصات فایل نام فایل :افکت بال پری نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :PNG تعداد فایل:۱۶ سایز :۲۹۵۳*۲۹۵۳ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۱۱ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت ترنسپرنت بال پری با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت زرق و برق دار


مشخصات فایل نام فایل :افکت زرق و برق دار نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :JPEG تعداد فایل:۱۰۰ سایز :۳۳۳۳*۵۰۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده: ۴۰۹ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت زرق و برق دار با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …

افکت پروانه


مشخصات فایل نام فایل :افکت پروانه نوع فایل :Overlay،افکت پسوند فایل اصلی :PNG تعداد فایل:۴۳ سایز :۱۱۱۶*۳۷۳۰ – ۳۷۴۴*۵۶۱۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده :ZIP حجم فایل فشرده:۱۱۲ مگابایت توضیحات فایل: دانلود افکت پروانه های زیبا و رنگارنگ با کیفیت عالی؛برای اعمال این افکت ها روی تصاویرتان نیاز به نرم افزار های ویرایش عکس مثل فتوشاپ دارید.روش اعمال این افکت ها به این صورت است که ابتدا عکس و افکت مورد نظرتان را در فتوشاپ باز کرده سپس افکت را روی عکس قرار داده و مُد لایه افکت را به screen تغییر دهید …