حل المسائل عناصر ماشین


              دانلود حل المسائل کتاب عناصر ماشین ویرایش دوم تعداد صفحات : ۴۶۰ حجم فایل : ۷٫۸ مگابایت …

حل المسائل ریاضیات مهندسی مدرن


              دانلود حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی مدرن ویرایش چهارم Glyn James تعداد صفحات : ۶۸۸ حجم فایل : ۳٫۴۶ مگابایت …

حل المسائل ترمودینامیک


              دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک ویرایش هشتم از Cengel و Boles تعداد صفحات : ۲۰۴۱ حجم فایل : ۱۴٫۲ مگابایت …

نمونه سوالات استخدام نیروی انتظامی


همه جوان ها با مشکل بیکاری مواجه هستند اما عده ای علاقه مند به امور نظامی ونیروی انتظامی هستند همانطور که می دانید نیروی انتظامی چندین مرجله دارد که اولین مرحله ان ازمون استخدامی است ما در این فروشگاه فایلی بسیار ارزان را برای دوستان عزیز تهیه کردیم تا هیچ کس در ازمون نیروی انتظامی مردود نشود مطمئن باشید با فایل ما قبولی شما د رازمون تضمین است …

کتاب طراحی پارامتریک (خلاقیت در فرایند طراحی معماری ۳)


این کتاب سومین کتاب از کتب فرایند طراحی است که توسط علی خیابانیان تالیف شده است. شماره ۳ به طراحی پارامتریک، بررسی دستورات ۳ds Max اختصاص دارد و شامل نمونه های متعدد طراحی شده بر اساس کانسپت ی از معماری ایرانی و مدرن است. ضمنا ۳ مقاله مهم از پاتریک شوماخر و مقالاتی در مورد طراحی دیجیتال در کتاب ترجمه شده است انتشارات: مهرایمان طراحی روی جلد: علی خیابانیان تعداد صفحات: ۱۹۳ محصول شامل دو فایل PDF از کتاب است. سخن نویسنده در طراحی و تالیف کتاب، از همان ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که سخنی جدید درزمینه طراحی مقداری بیان کنیم و از ترجمه مقالات موجود، تکرار تجربههای معماراناروپایی و آمریکای، یا توضیح شیوه ترسیم و طراحی ایشان خودداری کردیم. کاری کهبسیار آسان تر از شیوه برخورد کنونی ما بود. متاسفانه ترجمه و کپی از آثار غربی حتیتوسط معماران مطرح کشور- بیش از گذشته ساختار فکری و خلاق جامعه معماریایران را در اختیار گرفته و فضایی اندک و ناچیز برای آراء و نظریات جدید باقی ماندهاست، به ویژه در رویارویی با معماری گذشته ایران که آثار ساخته شده تکرار ضعیفی ازالگوهای معماری گذشته اند و کمتر توجهی به ساخت …

حل المسائل انتقال جرم و حرارت


              دانلود حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت از Ghajar و Cengel تعداد صفحات : ۱۰۱ حجم فایل : ۱٫۸۴ مگابایت …

حل المسائل آنالیز مدارهای الکتریکی


              دانلود حل المسائل کتاب آنالیز مدارهای الکتریکی تعداد صفحات : ۷۸۱ حجم فایل : ۴٫۶۹ مگابایت …

حل المسائل آنالیز الگوریتم و ساختار داده ها


              دانلود حل المسائل کتاب آنالیز الگوریتم و ساختار داده ها ویرایش دوم از Clifford A. Shaffer تعداد صفحات : ۱۰۱ حجم فایل : ۳۲۷ کیلوبایت …

حل المسائل اقتصاد مهندسی


              دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی ویرایش هفتم تعداد صفحات : ۷۸۱ حجم فایل : ۵٫۸۷ مگابایت …

فایل صوتی در آغوش نور