دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری

دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری فهرست مطالب مقدمه . ۱ اهمیت تدوین .. ۱ تدوین گر ( Editor ) 2 اهمیت تدوین و ضرباهنگ در فیلم کوتاه ۳ مراحل تدوین فیلم . ۱۲ انواع برش .. ۱۳ مچ کات یا برش هماهنگ .. ۱۳ جامپ کات یا پرش ناگهانی .. ۱۳ برش اپتیکی […]

دانلود تحقیق فنون تصویربرداری

دانلود تحقیق فنون تصویربرداری فهرست   عنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تصویر چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فیلم خام………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳ سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴ نگاتیو در برابر ریورسال……………………………………………………………………………………………. … دریافت فایل

فنون تصویربرداری

فنون تصویربرداری قرمت ورد ۵۵ صفحه     فنون تصویربرداری                       فهرست   عنوانصفحه مقدمه …………………………………… تصویر چیست………………………………. ۱ فیلم خام ………………………………… ۲ ساخت ……………………………………. ۳ سرعت ……………………………………. ۴ نگاتیو در برابر ریورسال …………………… ۸ نگهداری و حفاظت فیلم خام ………………….. ۹ گرما ……………………………………. ۱۰ رطوبت […]