پاورپوینت کلیات اعتیاد و اکستازی

دید کلی چند علتی بودن اعتیاد درواقع ۳ گروه از عوامل در پیدایش و ادامه این بیماری نقش دارند که شامل عوامل روانشناختی، زیست شناختی و اجتماعی میشوند این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت میباشد نخست آنکه، هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد و در قریب باتفاق موارد بیش از یک […]

پاورپوینت اعتیاد در خانواده

پاورپوینت اعتیاد در خانواده پاورپوینت اعتیاد در خانواده   35اسلاید   اهداف درس: پس از پایان درس از فراگیران انتظار می رود: .۱ تفاوت اعتیاد، وابستگی و سوء استفاده را شرح دهند. .۲ فرآیند اعتیاد را توضیح دهند. .۳ در مورد رابطه مشخصات جمعیت شناختی و سوءمصرف مواد اظهار نظر کنند. .۴ تئوری های اعتیاد […]

پاورپوینت تاثیر اعتیاد بر افکار عمومی

پاورپوینت تاثیر اعتیاد بر افکار عمومی پاورپوینت تاثیر اعتیاد بر افکار عمومی ۴۰ اسلاید بصورت پاورپوینت بسیاری از مردم جهان هنوز درباره مواد اعتیاد آور و شخص معتاد دید بسیاری محدودی دارند که این طرز تفکر و موضع گیری های مردم جهان در مورد مواد اعتیاد آور، از شرایط، موقعیت اجتماعی، تجربیات شخصی، خانواده، قوانین […]

پاورپوینت بررسی رابطه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد در جوانان

پاورپوینت بررسی رابطه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد در جوانان پاورپوینت بررسی رابطه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد در جوانان ۲۸ اسلاید بصورت پاورپوینت جوامع بشری همواره با مشکلات و آسیب‌های بسیاری مواجه بوده‌اند. با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از امور و سرمایه‌ها […]

پاورپوینت اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن

پاورپوینت اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن موضوعات این پاورپوینت ۲۲اسلایدی شامل وارد زیر می باشد: ۱-اعتیاد چیست ۲-تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان ۳-انواع مواد مخدر ۴-سبب شناسی اعتیاد ۵-ارزش شناخت و تشخیص به موقع اعتیاد ۶-شناسایی فرد معتاد ۷-مراحل ابتدایی و پیشرفته اعتیاد ۸-تشخیص آزمایشگاهی اعتیاد ۹-عوامل زمینه ساز در گرایش […]