پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ پاورپوینت در حیطه دجال بزرگترین فتنه تاریخ http://ensani.sellfile.ir/ پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله) : دجال به مردی أعرابی می گوید: اگر الان با چشمان خود ببینی که پدر و مادرت را زنده می کنم آیا شهادت می دهی که من پروردگار توام؟ او قبول می کند و آنگاه دو شیطان به دستور دجال در چهره پدر و مادر او ظاهر می شوند و به او می گویند: ای فرزند از او پیروی کن که او خدای توستدجال: من پروردگار جهانیان هستم، این خورشید به اجازه من حرکت می کند، آیا می خواهید آن را از حرکت بازدارم؟ آنگاه خورشید را آنچنان از حرکت باز می دارد که یک روز مانند یک ماه می شود. سپس می گوید آیا می خواهید به آن حرکت بدهم؟ پس چنان خورشید را به حرکت در می آورد که یک روز مانند یک ساعت جلوه می کند! ۱۰٫کم و زیاد کردن طول روز آیا می دانید هارپ چیست؟ در بالاترین لایه جوّ بالای سرِ ما لایه ای وجود دارد (آی …