پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی – ۹۸ اسلاید


پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی http://ensani.sellfile.ir/ هدف کلی: آشنا نمودن دانشجویان با انواع منابع شیمی وروش علمی استفاده از آنها عناوین مطالب درس: بخش اول معرفی دائر المعا رفها ، دستنامه ها فرهنگها وروش علمی استفاده از آنها بخش دوم معر فی چکیده نامه های شیمی ،نمایه نامه هاوراهنماهای آنها ، روش استفاده از نمایه نامه ها چکیده نا مه های شیمی برای جستجوی چکیده های موردنظر روش دستیابی به متون اصلی با استفاده از چکیده ها تقسیم‌بندی متون علمی متون علمی که در حال حاضر به دو صورت چاپی و الکترونیکی (CD ها ، اینترنت و …) تهیه و منتشر می‌شوند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف : ۱ – دائر المعارفها Encyclopaedia که خود به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. -۲ دستنامه‌ها Hand books -3 فره …