پاورپوینت کتاب ساختار فایل ها(ذخیره و بازیابی اطلاعات)ترجمه مهندس عین ا… جعفرنژاد قمی ابراهیم محرابی

پاورپوینت کتاب ساختار فایل ها(ذخیره و بازیابی اطلاعات)ترجمه مهندس عین ا… جعفرنژاد قمی ابراهیم محرابی پاورپوینت کتاب ساختار فایل ها(ذخیره و بازیابی اطلاعات)ترجمه مهندس عین ا… جعفرنژاد قمی ابراهیم محرابی     274اسلاید فهرست مطالب: جلسه اول: آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایلها، عملیات مهم پردازش فایل، حافظه جانبی و نرم افزار سیستم جلسه […]