پاورپوینت فقر


  پاورپوینت فقر   44اسلاید همراه باتصویر   تعریف فقر تعریف فقر همگام با نیاز های عصر خود درتحول بوده است ومسائلی مانند شکاف درآمدی،رژیم غذایی،بهداشت،آموزش، توانمندی و… را درتعریف خود گنجانده است. افراد و خانواده ها وگروه های جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی ومشارکت در فعالیت های اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند.    خط فقر یا آستانه ی فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور در نظر گرفته می شود فقر مطلق  به ناتوانی از دسترسی  به  حداقل  سطح درآمد معیشتی معین به منظور سه نیاز اصلی یعنی خوراک و پوشاک و مسکن اشاره دارد   فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم اطلاق می شود   …

پاورپوینت فقر وبهداشت خانواده و نقش پرستار بهداشت جامعه در آن


پاورپوینت فقر وبهداشت خانواده و نقش پرستار بهداشت جامعه در آن     47اسلایدهمراه باتصویر   جمعیت آسیب پذیر • تعریف:گروه های اجتماعی که خطر نسبی ابتلا یا استعدادابتلا به پیامد های نامطلوب ناشی از معضلات بهداشتی در آنها بیشتر است .(۱)   گروه های آسیب پذیر از نظر مواجهه با فقر(۲) ۱)خانواده های تک سرپرست ۲)افراد دارای دستمزد خیلی پایین ۳)سالمندان ۴)بیماران ۵)معلولین ۶)بیکاران       …

پاورپوینت توسعه، نابرابری و فقر در ایران:ابعاد شهری


پاورپوینت توسعه، نابرابری و فقر در ایران:ابعاد شهری     27اسلاید   وضعیت کلی اقتصادی کشور   سرانه تولید ناخالص داخی امروز حدود ۸۰ درصد سال ۱۳۵۵ است.   سطح پایین فعالیت اقتصادی (مشارکت در نیروی کار)   بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان، زنان (به ویژه تحصیل کرده)   ایجاد اشتغال در بخش عمومی و بخش خدمات (اما نه در بخشهای مولد)   بخش خدمات بزرگ (شغلهای سطح پایین، دلالی و به ویژه دلالی واردات)   اکثر تحصیل کرده ها در بخش خدمات شاغل هستند نه در صنعت و کشاورزی   توجه به فعالیتهای سرمایه بر در بخش صنعت و غفلت از فعالیتهای کاربر     برخی آثار آن بر شهرنشینی :     …