پاورپوینت فقر

پاورپوینت فقر   پاورپوینت فقر   44اسلاید همراه باتصویر   تعریف فقر تعریف فقر همگام با نیاز های عصر خود درتحول بوده است ومسائلی مانند شکاف درآمدی،رژیم غذایی،بهداشت،آموزش، توانمندی و… را درتعریف خود گنجانده است. افراد و خانواده ها وگروه های جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب […]

پاورپوینت فقر وبهداشت خانواده و نقش پرستار بهداشت جامعه در آن

پاورپوینت فقر وبهداشت خانواده و نقش پرستار بهداشت جامعه در آن پاورپوینت فقر وبهداشت خانواده و نقش پرستار بهداشت جامعه در آن     47اسلایدهمراه باتصویر   جمعیت آسیب پذیر • تعریف:گروه های اجتماعی که خطر نسبی ابتلا یا استعدادابتلا به پیامد های نامطلوب ناشی از معضلات بهداشتی در آنها بیشتر است .(۱)   گروه […]

پاورپوینت توسعه، نابرابری و فقر در ایران:ابعاد شهری

پاورپوینت توسعه، نابرابری و فقر در ایران:ابعاد شهری پاورپوینت توسعه، نابرابری و فقر در ایران:ابعاد شهری     27اسلاید   وضعیت کلی اقتصادی کشور   سرانه تولید ناخالص داخی امروز حدود ۸۰ درصد سال ۱۳۵۵ است.   سطح پایین فعالیت اقتصادی (مشارکت در نیروی کار)   بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان، زنان (به […]